Chci vědět více o prevenci a regulaci


Zásady zodpovědného hraní provozovatelů

Partneři našeho projektu se zavázali dodržovat 29 závazků na rámec zákona, rozdělených do čtyř oblastí. Společně posilují ochranu hráčů, prevenci, prohlubují vzdělání zaměstnanců a nebo zavádí zodpovědný marketing a reklamu.

Sázení a hraní je legitimní zábavou pro osoby starší 18 let. Přičemž při nastavení efektivních pravidel zodpovědného hraní a respektování platné právní úpravy se jedná o zábavu bezpečnou.

Naši partneři musejí v rámci svého podnikání působit tak, aby jejich produkty byly bezpečné a nebyly cíleny na mladistvé a jiné zranitelné skupiny. Budou zároveň šířit osvětu o zodpovědném hraní, dodržovat definovaná etická pravidla, a to i v oblasti reklamy a marketingu, na ochranu zranitelných a ohrožených zákazníků, kteří mají přístup k jejich produktům.

Ochrany hráčů lze nejlépe docílit prostřednictvím koordinovaného a jednotného přístupu celého odvětví. A to za podpory regulátora, s přispěním odborníků a v součinnosti s dalšími subjekty, které se na kultivaci prostředí podílejí.

Samoregulace ze strany provozovatelů je efektivní nástroj, který je při vytváření nových standardů bezpečnosti výrazně účinnější než aplikace celoplošných opatření.

Co dodržují provozovatelé na základě zákona

Již sama zákonná regulace obsažená v jednotlivých ustanoveních zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 40/1995, o regulaci reklamy, je značně přisná a poskytuje mnoho pomocných nástrojů.

Hraní není alternativou k práci nebo zaměstnání, je to zábavná volnočasová aktivita. Hraní je jako koupě lístku do kina, výdaj na zábavu. Pakliže hraní budete brát jako způsob, kde vydělat peníze, více peněz rozdáte, než dostanete.

V roce 2020 byl spuštěn rejstřík vyloučených osob z účasti na hraní hazardních her. V tomto rejstříku jsou zapsány osoby, kterým je zakázána účast na vybraných hazardních hrách, a to včetně všech hazardních her provozovaných prostřednictvím internetu. Jde o fyzické osoby, které např. pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, vůči kterým byl pravomocně zjištěn úpadek podle insolvenčního zákona nebo u kterých o takovém omezení rozhodl soud v rámci trestního řízení. Nebo se do něho kdokoliv z vás může na vlastní žádost nechat zapsat.

Návod, jak se zapsat do rejstříku vyloučených osob.

Každý předtím, než si půjde vůbec zahrát, se musí registrovat. V rámci registrace se kromě věku kontroluje přítomnost ve zmiňovaném rejstříku vyloučených osob a každý si nastavuje své sebeomezující limity. Registrace je dokončena, až budou vámi zadané údaje ověřeny.

Jaké všechny možné limity je možné si nastavit?

Maximálních sázek na jeden den či kalendářní měsíc

  • Pokud si maximální sázku nastavíte máte jistotu, že nepřekročíte částku, kterou máte pro hru vyčleněnou. Všechny vaše sázky se sčítají a jakmile dojde k naplnění vašeho limitu, systém vás včas zastaví.

Čisté prohry za den či kalendářní měsíc

  • Není důležité kolik sázek protočíte či kolik peněz do hry vložíte. Zásadní je, že se sčítají všechny prohry, které za dobu hry nastanou. Pakliže dosáhnou vašeho limitu, opět vás systém v hraní zastaví.

Počtu přihlášení do vašeho hráčského konta

  • Přihlášením do vašeho hráčského konta se rozumí zadání vašich přihlašovacích údajů a hesla. Po dovršení nastaveného limitu vám systém neumožní se do konta dostat.

Dobu denního přihlášení do hráčského konta

  • Ta se počítá od vložení hráčské karty do automatu po její vyndání. Sčítá se ale samozřejmě čas strávený na všech automatech. V rámci online her se počítá od zadání přístupových údajů.

Dobu, po kterou vám nebude umožněno hrát

  • Posledním limitem je ten, který se může hodit zejména v případě, že si chcete na delší dobu od hraní odpočinout. Nejčastěji se jedná o 12 hodin, den, týden, měsíc nebo půl roku. Po tuto dobu se nebudete moci přihlásit do svého hráčského konta.

Počet návštěv v kasinu

  • V případě vaší návštěvy v kasinu si můžete omezit četnost svých návštěv. Pokud stanovený počet dosáhnete, nebudete do kasina vpuštěni.

Přestože si žádný limit nenastavíte, tak vás chrání další brzda. Ta vám po každých 120 min. hraní ukáže stopku a na 15 min. si musíte od hraní odpočinout.

Reklama nesmí být zaměřena na osoby mladší 18 let a nesmí v hráčích evokovat, že příjmy z hraní mohou nahradit regulérní práci. Reklama pak dále musí obsahovat povinná varování o zákazu účasti osob mladších 18 let a varování o možném vzniku závislosti.

Co dělají provozovatelé nad rámec regulace

Zákonná regulace cílí plošně, což nemusí být vždy efektivní. Proto ji dobrovolná seberegulace může vhodně doplnit. Zejména v oblasti prevence, snižování škod a zodpovědného hraní hazardních her.

Povědomí o tom, jak zodpovědně hrát, není ve společnosti obecně rozšířené. Proto my a s námi naši partneři budeme srozumitelně informovat o tom, jak si nad hraním udržet kontrolu, jaké nástroje jsou k dispozici a kde případně vyhledat účinnou pomoc, pokud by ji někdo potřeboval. Tyto informace budou snadno dostupné a vyhledatelné na webových stránkách našich partnerů a budou součástí pravidelné komunikace našeho projektu. A protože opakování není nikdy dost, budou naši partneři pravidelně připomínat svým zákazníkům, aby si nastavili své sebeomezující limity.

Každý provozovatel musí hráči zobrazit celkovou dobu jeho účasti na hře nebo zůstatek na jeho hráčském kontě. V případě technických her pak i celkový přehled hráčových proher. Dále pak i své údaje nebo kontakty na instituce zabývajících se prevencí, informaci o zákazu hraní osob mladších 18 let a varování o škodlivosti hraní. A herní plán, do kterého může každý hráč kdykoliv nahlédnout.

Na základě využití umělé inteligence a big data analýzy vytváříme prediktivní matematický model, který bude v reálném čase vyhodnocovat změnu chování hráče hazardních her. Vytvořený software bude schopen rozpoznat moment, kdy hráč začne sázet rizikově a okamžitě hráče na tuto skutečnost upozorní. Ve spolupráci s předními českými vědeckými institucemi řešíme okamžitou pomoc, která má hráči pomoci ztracenou kontrolu nad svým chováním získat zpět.

Vzdělávání je důležité, a proto zaměstnanci našich partnerů budou pravidelně proškolováni v oblasti zodpovědného hraní. Školení bude prováděno jednotným způsobem, profesionálními školiteli pod dohledem odborníků. Po absolvování školení vám zaměstnanci našich partnerů budou v oblasti rizikového hraní schopni poradit nebo pomoci.

O ochranu mladistvých a rizikových skupin nám jde především. Proto součástí závazků je i první kodex společensky zodpovědného marketingu a reklamy, který komplexně řeší reklamu na všech platformách (TV, rádio, tisk, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter a další), jejich vizuální podobu, obsah a četnost.

Zodpovědní provozovatelé

Zodpovědný provozovatel je ten, u něhož je na prvním místě hráč a jeho ochrana. Provozovatelé, kteří sdílí toto smýšlení se stali součástí projektu Zodpovědné hraní a zavázali se k dodržování všech 29 závazků. Poznáte je tak, že logo Zodpovědné hraní budou mít umístěné na svých webových stránkách, reklamách a nebo vylepenou nálepku na vchodu do provozoven.

Hlavní partneři projektu:
Fortuna-web.jpg
Chance-web.jpg
Sazka_logo_RGB.png
Tipsport-web.jpg

Ke stažení

Závazky k programu Zodpovědné hraní

Provozovatelé se zavázali k plnění 29 závazků nad rámec zákona, aby vytvořili bezpečné prostředí pro hraní hazardních her a přispěli k osvětě. Pakliže chcete vědět k jakým závazkům se provozovatelé zavázali, stáhněte si tento dokument.

Stáhnout