Do rejstříku vyloučených osob (RVO) se může zapsat každý. Ať máte s hraním problémy nebo se jen chcete ochránit před negativními následky, jež byste mohli z hraní hazardních her pocítit.

Po zapsaní do RVO máte jistotu, že si už u legálních provozovatelů nezahrajete. U koho se však musíte mít stále na pozoru, jsou nelegální provozovatelé. Na ty je RVO krátký.   

Výmaz z RVO nelze zažádat dříve než po uplynutí 1 roku ode dne provedení zápisu.

Jak se dobrovolně zapsat do RVO

Zápis do RVO provádí Ministerstvo financí. Pro ty, kteří se chtějí do RVO dobrovolně zapsat jsou připraveny interaktivní formuláře.

 • Vyplnění formuláře je jednoduché. Z předdefinovaných možností zvolíte nejprve správný „Druh podání“. V případě zápisu do RVO zvolíte „Žádost o zápis do rejstříku vyloučený osob“.
 • Posléze vyplňte vaše osobní a kontaktní údaje (všechna povinná pole označená hvězdičkou) a klikněte na tlačítko „VYGENEROVAT PODÁNÍ A PŘIPOJIT PŘÍLOHY“. Zobrazí se nová stránka – Potvrzení žádosti.
 • Kliknutím na tlačítko „Zobrazit vygenerované podání“ si žádost můžete zkontrolovat. Pokud vaše žádost není kompletní, případně je třeba v žádosti něco opravit, můžete se vrátit do rozpracované žádosti kliknutím na tlačítko „zpět“ a pokračovat v úpravě formuláře.

Kompletní žádost je nezbytné doručit Ministerstvu financí. Pozor, neděje se tak automaticky v rámci formuláře. Musíte zvolit jednu z následujících tří možností.

 1. Datová schránka

 • Pokud máte zřízenou datovou schránku můžete vyplněnou žádost poslat datovou zprávou Ministerstvu financí.

 • ID schránky Ministerstva financí: xzeaauv

 2. E-mail

 • Vyplněnou žádost si stáhnete do počítače a podepíšete uznávaným elektronickým podpisem. Tím se rozumí zaručený elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaný elektronický podpis.

 • e-mail: podatelna@mfcr.cz.

Pokud nemáte datovou schránku ani zaručený elektronický podpis, je tu pro vás třetí možnost.

3. Tištěná podoba

 • Vytisknutou a podepsanou žádostí to bohužel nekončí. Podpis musíte nechat úředně ověřit např. na některé z poboček České pošty (označených logem Czech POINT) nebo na obecních úřadech (matriky).

 • Následně žádost zašlete nebo doneste na podatelnu Ministerstva financí.

 • Adresa: Ministerstvo financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana

 • Bližší informace o provozu podatelny a o podmínkách přijímání dokumentů naleznete zde.

 

Pokud byste si nevěděli rady s vyplněním žádosti nebo vygenerováním formuláře, Ministerstvo financí připravilo podrobnou metodiku, kterou naleznete zde.