Výzkumy a studie

Hraní v číslech

Počet osob v rizikovém hrání
Výskyt problémových hráčů v celkové populaci, mezi těmi kteří se baví hraním
  • Hráči, kteří nemají problém
  • Výskyt problémových hráčů
Zdroj: První a Druhý graf - Výroční zpráva o hazardním hraní za rok 2020, Třetí graf - Hodnocení dopadů regulace zákona o hazardních hrách a souvisejících právních předpisů - závěrečná zpráva - rok 2021

Počet osob zapsaných v Registru vyloučených hráčů

  1. Osoby pobírající dávky v hmotné nouzi
  2. Osoby žijící ve společné domácnosti s osobami pobírajícími dávky v hmotné nouzi
  3. Osoby zapsané na vlastní žádost
  4. Osoby vůči kterým byl vyhlášen úpadek
  5. Osoby se soudním zákazem účastnit se hazardních her
  6. Osoby s nařízenou ochranou léčbou závislosti
  7. Osoby neplatící výživné
201 221
150 916
100 611
50 305
0
2020
12
2021
03
2021
06
2021
09
2021
12
2022
03
2022
06
2022
09
2022
12
2023
03

Pozn.: čísla nelze sčítat, skupiny se mohou překrývat

Zdroj: Ministerstvo financí

Kolik lidí využilo Linku pomoci?

1 948
1 461
974
487
0
598
2022
06
661
2022
07
736
2022
08
717
2022
09
743
2022
10
928
2022
11
992
2022
12
1 018
2023
01
953
2023
02
1 114
2023
03
691
2023
04
582
2023
05
790
2023
06
765
2023
08
1 361
2023
09
1 146
2023
10
1 622
2023
11
1 347
2023
12
1 577
2024
01
1 623
2024
02
2022
06
2022
07
2022
08
2022
09
2022
10
2022
11
2022
12
2023
01
2023
02
2023
03
2023
04
2023
05
2023
06
2023
08
2023
09
2023
10
2023
11
2023
12
2024
01
2024
02

Jak šel čas ruku v ruce s regulací

18.5. 1990
První regulace hazardních her v novodobých českých dějinách
Přezdívaný loterní zákon po dobu skoro dvou dekád určoval pravidla pro provozování hazardních her v ČR. Postupem času však nestíhal moderní vývoj v této oblasti, a proto musel být v roce 2017 nahrazen.
1.1. 2003
Povolení prvního automatu v ČR
Provoz videoterminálů, v podstatě výherních automatů nové generace, povolovalo ministerstvo financí od roku 2003 do účinnosti nového zákona o hazardních hrách.
17.2. 2008
Spuštění on-line kursových sázek
Hned pěti provozovatelům povolilo ministerstvo financí provozovat kursovou sázku přes internet. K registraci a spuštění došlo o několik málo dnů později, a to 5.1. 2009.
1.1. 2012
Zásadní rozšíření práv obcí
Obce mohou regulovat na svém území nové druhy technických zařízení tzv. IVT (interaktivní videoloterní terminál), a to obecně závaznými vyhláškami.
1.1. 2017
Nová komplexní regulace
Byla přijata zcela nová komplexní a velmi striktní moderní regulace, která zavedla řadu zodpovědných opatření a umožnila vstoupit na český trh provozovatelům z EU a EHS.
31.1. 2017
Vstup prvního zahraničního provozovatele na český trh
S novou regulací byl umožněn vstup i provozovatelům ze zahraniční, první kdo od ministerstva financí získal licenci, byla společnost PokerStars.
26.7. 2017
První blokovaná nelegální webová stránka
Nová regulace dala do rukou ministerstva financí nový instrument, a to možnost blokovat webové stránky s hazardními hrami, které nemají povolení. První takto blokovanou stránkou byla 1xbet.com.
1.1. 2020
Povinnost hráčů zdanit své výhry
Přístup, který svým rozsahem nemá v Evropě obdoby. Všem hráčům jsou zdaněny výhry nad milion Kč. Způsob výpočtu se liší u loterií a ostatních druhů hazardních her.
20.2. 2020
Spuštění rejstříku vyloučených osob
Po třech letech od přijetí zákona o hazardních hrách, byl spuštěn jeden z klíčových pilířů zodpovědného hraní, kterým je Registr vyloučených osob z hazardních her.
1.1. 2021
Novela zákona o hazardních hrách
Po 4 letech fungování doznala nová regulace prvních změn. Ty přinesly zejména posílení pravomocí státních orgánů v oblasti hazardních her.
16.9. 2021
Spuštění seberegulačního projektu Zodpovědné hraní
Došlo ke spuštění unikátního projektu Zodpovědné hraní a podepsání Závazků Zodpovědného hraní zástupci společností Fortuna, Chance, Tipsport a Sazka.
1.7. 2022
Rozšíření rejstříku vyloučených osob
Nově Ministerstvo financí zapisuje do rejstříku vyloučených osob z hazardních her také osoby, které neplní své vyživovací povinnosti k nezaopatřenému dítěti, kterému je přiznáno náhradní výživné

Výzkumy a studie ke stažení

Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2023

Po několikaleté odmlce připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) aktualizovanou zprávu o hazardním hraní v ČR.

Stáhnout
Černá kniha nelegálního hazardu

Institut pro regulaci hazardních her připravil první komplexní českou studii mapující celý nelegální trh s hazardními hrami v ČR. Představuje praktiky nelegálních provozovatelů, ale zároveň jeho velikost nebo kolik stát ročně díky nelegálním provozovatelům přichází.

Stáhnout
Souhrnná zpráva o závislostech v ČR

Zpráva z dílny Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) mapuje současnou situaci a hlavní trendy v oblasti závislostního chování v ČR.

Stáhnout
Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2020

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2020 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS). Tato zpráva je v pořadí sedmou výroční zprávou o hazardním hraní v ČR.

Stáhnout
Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2019

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2019 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí šestou výroční zprávou o hazardním hraní v ČR.

Stáhnout
Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2018

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2018 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí pátou výroční zprávou o hazardním hraní v ČR.

Stáhnout
Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2017

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2017 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí čtvrtou výroční zprávou.

Stáhnout
Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2016

Výroční zprávu o hazardním hraní v České republice v roce 2016 připravilo Národní monitorovací středisko pro drogy a závislosti (NMS) z pověření vlády. Tato zpráva je v pořadí třetí výroční zprávou.

Stáhnout
Výroční zpráva o hazardním hraní v ČR v roce 2015

Druhá výroční zpráva Národního monitorovacího střediska pro drogy a závislosti (NMS) navazuje na první výroční zprávu za r. 2014, která byla publikována v r. 2015, a na vůbec první souhrnnou zprávu o hazardním hraní v České republice.

Stáhnout