Projekt
Zodpovědné hraní

Vítejte na stránkách projektu Zodpovědné hraní.

Pokud jsi starší 18ti let a chceš se o hraní a zejména o tom zodpovědném dozvedět víc, tak neváhej a po potvrzení zletilosti se můžeš pustit do brouzdání.

Pakliže ti 18 let ještě nebylo, tak ti děkujeme za tvůj zájem , ale vrať se k nám prosím až ti 18 let bude.

Tlačítko pro potvrzení 18 let věku. Potvrzuji že je mi více než 18 let

O nás


O projektu Zodpovědné hraní

Rádi bychom vám prostřednictvím projektu Zodpovědné hraní nabídli tzv. harm reduction přístup.
Tedy prevenci zaměřenou na snižování rizik a minimalizace škod způsobených sobě nebo okolí vlivem nadměrného hraní. Není to zákaz hazardu, ani odsouzení těch, kteří hrají ve volném čase pro zábavu. 
Jde o to, aby zůstalo u zábavy a hraní hazardních her nepředstavovalo
osobní nebo celospolečenský problém.

Společnosti podnikající v oblasti hazardních her cítí svou společenskou zodpovědnost, a proto přistoupily k vlastní seberegulaci.

V rámci projektu Zodpovědného hraní propojujeme společensky zodpovědné společnosti, které se podílejí na moderních a cílených nástrojích pomoci a podáváme pomocnou ruku těm, kdo ji potřebují.


Nástroj, který pozná rizikové chování hráče

Plošná preventivní opatření nejsou vždy zcela efektivní. Důkazem toho, že se ochrana hráčů dá dělat chytře a cíleně tam kde je skutečně potřeba, bude náš světově unikátní nástroj odhalující první symptomy rizikového chování hráčů.

Na základě využití umělé inteligence a big data analýzy vytváříme prediktivní matematický model,
který bude v reálném čase vyhodnocovat změnu chování hráče hazardních her. Ten bude schopen rozpoznat moment, kdy hráč začne sázet rizikově a okamžitě hráče na tuto skutečnost upozorní.

Ve spolupráci s předními českými vědeckými institucemi (projekt vzniká pod patronací Národního ústavu duševního zdraví) je pak řešena i následná intervence a okamžitá pomoc, která má hráči pomoci ztracenou kontrolu nad svým hraním získat zpět.


Odborná rada

Je nezávislý, konzultační a poradní orgán projektu, složený z vyhlášených odborníků s různým zaměřením a expertýzou. Odborníci s vhledem a zkušenostmi z oborů adiktologie, psychologie a ekonomie, pomáhají v efektivním rozvíjení prevence i zmírnění dopadů rizikového hraní na hráče.

Odborná rada projektu Zodpovědného hraní se skládá z předsedy a šesti řadových členů.

 • PhDr. Ladislav Csémy
  PhDr. Ladislav Csémy

  Člen Odborné rady

  Vedoucí výzkumného programu v Národním ústavu duševního zdraví

  Psycholog, jehož profesní zájmy zahrnují psychologické a socio-medicínské aspekty závislostního chování, psychiatrickou epidemiologii a psychologii zdraví. Publikoval články v mezinárodních i domácích odborných časopisech, autorsky se podílel na více než deseti monografiích a účastnil se mnoha kolaborativních výzkumných studií.

 • Ing. Aleš Rod, Ph.D.
  Ing. Aleš Rod, Ph.D.

  Člen Odborné rady

  Ředitel pro výzkum ve společnosti CETA-Centrum ekonomických a tržních analýz, z. ú.

  Ekonom, podnikatel a vysokoškolský pedagog. V Centru ekonomických a tržních analýz (CETA) řídí výzkumné projekty, konzultuje strategické plány pro veřejný i soukromý sektor v ČR i v zahraničí. A nově je členem i Národní ekonomický rady vlády (NERV).

 • PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.
  PhDr. Eva Aigelová, Ph.D.

  Členka Odborné rady

  Psycholog, tajemnice katedry psychologie na Univerzitě Palackého v Olomouci

  Odborná asistentka a tajemnice katedry psychologie na UPOL. Dlouhodobě se zajímá se o problematiku látkových a nelátkových závislostí

 • Bc. Marcel Ambrož
  Bc. Marcel Ambrož

  Člen Odborné rady

  Vedoucí ambulance SANANIM z.ú

  V oblasti hazardního hraní působí od roku 2015, kdy byla založena Gambling ambulance. Mimo individuální a skupinové terapie se ve své praxi více zaměřuje na problematiku kursového sázení u klientů ambulance, zejména pak u sportovců.

 • Mgr. Lukáš Carlos Hrubý
  Mgr. Lukáš Carlos Hrubý

  Člen Odborné rady

  Odborný ředitel ve Společnosti podané ruce o.p.s

  Psycholog, působící jako terapeut, supervizor a lektor. Odborný ředitel Společnosti Podané ruce o.p.s. v Olomouckém a Zlínském kraji. Zakladatel a ředitel společnosti Mana, o.p.s., v Olomouci. Má vlastní psychoterapeutickou praxi cílenou především na práci s hráči a párovou terapii. Ve svých lektorských aktivitách se zaměřuje především na krizovou intervenci, a problematiku patologického hráčství.

 • Bc. František Trantina
  Bc. František Trantina

  Člen Odborné rady

  Adiktolog, 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze 

  Adiktolog, působící na II. interní klinice VFN. Je garantem sekce hazardní hraní v České Asociaci Adiktologů z.s. a v PN Bohnice vede doléčovací skupinu pro patologické hráče.


Hlavní partneři projektu:
Fortuna-web.jpg
Chance-web.jpg
Sazka_logo_RGB.png
Tipsport-web.jpg