„Linka pomoci zahájila letošní rok rozšířením provozu, aby své služby poskytovala nonstop. To je odpovědí nejen na zvyšující se počet telefonních kontaktů, kterých bylo loni 619, ale především na otevírací dobu provozovatelů. Právě během té totiž chceme hráčům a jejich blízkým poskytovat větší podporu. Linka pomoci je ale důležitá i pro samotné zaměstnance provozovatelů, kteří už nyní mohou přepojovat volající, kteří potřebují pomoc,” vysvětluje Jan Řehola, ředitel Institutu pro regulaci hazardních her, který stojí za projektem Zodpovědné hraní.

 

Společná odpovědnost, společné financování

 Rozšířený provoz Linky pomoci financuje projekt Zodpovědné hraní s jeho čtyřmi hlavními partnery – provozovateli hazardních her Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport. Na rozšířený provoz Linky hlavní partneři projektu v letošním roce přispějí částkou přes 2,3 milionu korun. Denní chod linky nadále platí Společnost Podané ruce. Díky této společné odpovědnosti, finanční spolupráci na rozšířeném provozu, ale i mediální podpoře a propagaci, kterou zajišťuje Zodpovědné hraní, je Linka pomoci k dispozici nonstop a provozovatelé hazardních her na ni mohou přepojovat hovory uživatelů, kteří potřebují okamžitou pomoc i v noci.

Volat je možné ve dne v noci

 Provoz nonstop poradenských služeb je nově rozděleno do dvou režimů. V plném režimu od 8:00 do 22:00 lze nejen využít telefonní pomoci, ale přes portál nabertekurz.cz také soukromých i skupinových chatů, diskuzních fór, emailů a dalších služeb. V nočním pohotovostním režimu od 22:00 do 8:00 poté funguje pouze Linka pomoci. Její telefonní číslo +420 777 477 877 je stále stejné.

„Noční režim od dubna zajišťujeme systémem centrály, která volající přepojuje na vyškolené odborníky a zaměstnance Naberte kurz, kteří jsou zrovna ve službě. Ti na lince předávají potřebné informace a poskytují krizovou intervenci. Až posléze klienty převádí do terapeutických center, adiktologických či dluhových poraden v místě jejich bydliště, a to podle databáze Mapy pomoci,” doplňuje Řehola.

 

Kdokoliv, odkudkoliv, kolikrát je potřeba

 „Linka pomoci je sice častěji využívaná jako jednorázový nástroj, ale mnozí klienti se nám ozývají i vícekrát. Někteří prostě potřebují více podpory, jejich situace se vyvíjí a chtějí ji s námi konzultovat. Ve většině případů se ale jedná o jednorázový kontakt,” popisuje své zkušenosti Jana Dominika Šatánková, vedoucí pracovnice centra Naberte kurz a Linky pomoci pro hráče hazardních her a jejich blízkých.

 Ze statistik za rok 2023 dále vyplývá, že nejvíce hovorů na Linku pomoci přišlo z Prahy (37 %). Volající ale vyhledávali pomoc také z Jihomoravského (13 %), Olomouckého (13 %) a Středočeského (11 %) kraje. Klienti byli nejčastěji starší 45 let (35 %), jejich věkové zastoupení bylo ale relativně rovnoměrné. O pomoc přitom běžně nevolají jen samotní hráči, ale také jejich blízcí, kteří potřebují poradit nebo vyslechnout.

 

Linka nabízí bezpečný prostor

„Ozývají se nám lidé v různých fázích své hráčské kariéry. I témata, která s nimi řešíme, jsou proto různorodá. Mluvíme spolu například o pravděpodobnosti výher a fungování hazardních her, ale také o potřebě získat nad hraním kontrolu. S osobami blízkými poté probíráme jejich pocit ohrožení či finanční problémy. Jednoduše řečeno poskytujeme bezpečný prostor pro sdílení všech obav a starostí souvisejících s hraním,” shrnuje Šatánková. Telefonní kontakt podle ní často slouží jako mezikrok k vyhledání navazující odborné pomoci, ke které se klientům těžko odhodlává.

 

O projektu Zodpovědné hraní

Projekt Zodpovědné hraní funguje pod záštitou Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH) a zaměřuje se na seberegulaci, prevenci a snižování škod nezodpovědného hraní. Slučuje lídry sázkového odvětví a klade důraz na vizi trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti jejich podnikání. Hlavními partnery projektu jsou společnosti Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport. Ty se zavázaly k plnění souboru závazků a pravidel v rámci odpovědného přístupu k provozování hazardních her.  Vedle podpory prevence a vzdělávání veřejnosti o zodpovědném hraní je cílem projektu vyvinout jednotný nástroj včasné detekce rizikového hraní. Ten pomůže identifikovat rizikové chování hráče včas. Díky školícímu centru umožní projekt nejen včasnou, ale i správnou intervenci směrem od provozovatele k hráči.

O Společnosti Podané ruce

Společnost Podané ruce pomáhá lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytuje jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřuje se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečuje o stovky klientů ve třech regionech České republiky.

O centru Naberte kurz

Centrum Naberte kurz, které vzniklo pod záštitou Společnosti Podané ruce o.p.s, přináší už třetím rokem unikátní pomoc a podporu pro hráče hazardních her a jejich blízké. Své služby poskytuje výhradně on-line, anonymně a zdarma. Díky uplatňování přístupu Harm Reduction si Centrum Naberte kurz získalo důvěru i u hráčů, kteří s hraním nebo sázením nechtějí skončit. S odborníky pak společně hledají takové cesty, aby jim hraní a sázení nepřerostlo přes hlavu, a předcházeli tak možným nepříznivým dopadům na jejich život. V průměru totiž trvá až 4 roky, než se (problémoví) hráči hazardních her se svými problémy rozhodnou vyhledat odbornou pomoc. Společnými silami to ale lze změnit.

Institut pro regulaci hazardních her

Institut pro regulaci hazardních her, který zastupuje 95 % legálního hazardního trhu, v posledních měsících ve spolupráci s odborníky a provozovateli hazardních her připravoval samoregulační projekt, který jde nad rámec současné zákonné regulace s cílem dosavadní dílčí snahy provozovatelů v politice zodpovědného hraní sjednotit, rozvíjet a koordinovat.

1. 4. 2024