Od 1. ledna 2024 došlo ke zpřísnění zdanění výher z hazardních her a hráči na to při vyplňování daňového přiznání za rok 2024 budou muset pamatovat.

Dříve na naprostou většinu rekreačních sázkařů nebo příležitostných hráčů tato povinnost nedopadla. Danit se totiž musely jen čisté příjmy z hazardních her nad jeden milion korun. Pokud jste vyhráli pár stovek nebo tisícovek, nemuseli si jejich zdaněním dělat těžkou hlavu, tato povinnost na Vás nedopadla.

Nově se však musí 15 % daní danit čisté příjmy z hazardních her už nad 50 000 korun. Takže se potenciálně zvyšuje šance, že se to bude týkat třeba i Vás.

Vyhráli jste v loterii?

Pokud jste vyhráli v loterii, tak s odváděním daně z výher si nemusíte dělat starosti. Zdanění výher nad 50 000 korun se loterií sice taky týká, ale v jejich případě se jedná o tzv. srážkovou daň, kterou z výhry strhává a za Vás odvádí provozovatel. Pokud byste v loterii vyhráli částku převyšující 50 000 korun, tak Vám provozovatel již vyplatí čistou výhru zdaněnou 15 % daní.

Příklad: Vyhráli jste v loterii 75 000 Kč, ale provozovatel Vám vyplatil již zdaněných 63 750 Kč. A vy kromě nižší výhry už jiné starosti nemáte.

Kdo si z hráčů naopak musí dát pozor?

Kdo si však musí dát pozor jsou sázkaři kursových sázek nebo hráči technických a živých her (včetně účastníků karetních turnajů). Z pohledu zdanění se nerozlišuje, zda výhry pocházejí z online hazardních her, kamenných provozoven nebo od českých či zahraničních provozovatelů, ale rozlišují se podle druhů (kursové sázení, technická hra, živá hra, karetní turnaje) a každý z nich se daní zvlášť.

Jak zjistím, že jsem na výhrách přesáhl 50 000 korun?

K tomu, zda jste přesáhl 50 000 korun na výhrách, se dostanete výpočtem, který je potřeba provést za každou hazardní hru zvlášť (kursové sázení, technická hra, živá hra a karetní turnaje).

  1. Sečtete všechny Vaše roční výhry pro jednu z uvedených her od všech provozovatelů, u kterých hrajete či sázíte.
  2. Od nich odečtete všechny Vaše roční vklady u všech provozovatelů, které jste do příslušné hry vložili.
  3. Výsledek:
    1. Výsledná částka je pod 50 000 Kč, můžete slavit, jste od daně osvobozeni.
    2. Výsledná částka je nad 50 000 Kč, bohužel tato částka podléhá 15 % zdanění a musíte ji zahrnout do svého daňového přiznání.

Názorné příklady pro lepší pochopení:

  1. Hráč v uplynulém roce vyhrál dohromady 49 000 Kč na kursovém sázení a 30 000 Kč v živé hře. V takovém případě na něj daňová povinnost zdanění výher nedopadá, protože nepřekonal 50 000 Kč u žádného z druhů hazardních her a výsledky výpočtů z jednotlivých druhů se mezi sebou nesčítají.
  2. Hráč v uplynulém roce prosázel na technické hře 20 000 Kč, ale v kursovém sázení vyhrál 55 000 Kč a prosázel 3 000 Kč. Dáňová povinnost na hráče dopadá, protože jeho čistý herní výsledek za rok činí 52 000 Kč a tuto částku je tak nutné zdanit 15 % sazbou a zahrnout do svého daňového přiznání.
  3. Hráč v uplynulém roce u provozovatele kasin vyhrál na technické hře 70 000 Kč, ale u provozovatele online technické hry byl ve ztrátě 30 000 Kč. V tomto případě na hráče povinnost zdanění výher nedopadá. Protože se jedná o stejný druh hazardní hry je nutné od celkové výhry 70 000 Kč odečíst ztrátu 30 000 Kč. Výsledkem je 40 000 Kč, což je pod hranicí 50 000 Kč, od kterého dochází ke zdanění výhry.

Evidenci výher a proher by si měl vést každý hráč

Obecně se doporučuje, aby si každý vedl svou vlastní evidenci výher a vkladů. Jak by evidence měla vypadat je čistě na Vás. Musí se však evidovat výhry a prohry po jednotlivých druzích hazardních her. Pakliže takovou evidenci nemáte, můžete se zpětně obrátit na provozovatele hazardních her, kteří by ji Vám na požádání měli poskytnout. Pokud dáte výsledky od všech provozovatelů za daný druh hry dohromady, hned vidíte, zda na Vás povinnost vyplnit daňové přiznání dopadá, nebo ne.

Ve stručnosti, jak je to se zdaněním výhry u každého z druhů hazardní hry  

Loterie

Daňovým základem je každá jednotlivá výhra nad 50 000 Kč v číselné loterii nebo stíracích losech (včetně online číselných loterií a online stíracích losů). Daň odvádí za výherce provozovatel a výherci je vyplacena snížena o odvedenou daň. Jednotlivé výhry se nesčítají a ani není možnost si odečíst cenu sázky. neodečítá se cena sázky.

Kursové sázky

Daň z výher v kursových sázkách se vypočítá z celkové vyhrané částky za rok. Od celkové výhry se odečítá celková částka za sázky. Pokud rozdíl přesáhne 50 000 Kč, je dotyčný povinen uvést v daňovém přiznání výhru jako příjem a zdanit ji.

Technická hra

Pro výhry v technických hrách platí stejný režim zdanění jako pro kursové sázky. Pokud čistá výhra (celková výhra mínus celková sázka) přesáhne 50 000 Kč, je dotyčný povinen uvést výhru v daňovém přiznání jako příjem a zdanit ji.

Živá hra

Výhry v živých hrách jako je například Ruleta nebo Blackjack podléhají dani ve stejném režimu, jako technické hry nebo kursové sázky. Pokud celková vyplacená výhra z živých her bez ohledu na typ živé hry přesáhne 50 000 Kč, je výherce povinen uvést ji v daňovém přiznání jako příjem a zdanit ji. 

Karetní turnaje

Pro výhry v karetních turnajích (např. Texas Hold´em apod.) platí stejný režim jako pro kursové sázky, technické hry a živé hry v kasinu. Pokud tedy celková vyplacená výhra z karetních turnajů přesáhne za rok 50 000 Kč (po odečtení veškerých vkladů do jednotlivých turnajů – buy-in, rebuy apod.), je výherce povinen uvést ji v daňovém přiznání jako příjem a zdanit ji.