Kudy vedla vaše cesta k práci adiktologa?

K adiktologii jsem se dostal díky své opakované léčbě v PN Bohnice před deseti lety. Předtím jsem paradoxně pracoval v hazardním průmyslu na top manažerské pozici. Tam už jsem se vrátit opravdu nemohl. Vystudoval jsem adiktologii na 1. LF UK, absolvoval pětiletý psychoterapeutický výcvik a začal se věnovat léčbě patologického hráčství. Mám svou práci moc rád. Víc než deset let hazardně nehraju a nepiju alkohol.

Princip závislosti na hraní je podobný jako u jiných závislostí, třeba návykových látek. Je patologické hráčství v něčem specifické?

Jedná se o nelátkovou závislost s obtížnou diagnostikou, je to závislost skrytá. Nedochází k tělesnému poškození a zpočátku ani nejsou žádné somatické projevy. U látkových závislostí si pacient určitě nemyslí, že své problémy vyřeší dalším užíváním návykové látky. Jen na ty problémy ve stavu intoxikace zapomene. Ale patologický hráč je zpravidla posedlý myšlenkou, že výhra vyřeší jeho nejčastější potíž – těžko splatitelné dluhy. Pořád se k hazardní hře vrací.

Mají gambleři sklon i k jiným závislostem?

Ano, mají, častá je současná závislost na metamfetaminu (pervitinu) a na alkoholu. Z neurobiologického pohledu je závislost porucha centra odměny v mozku, pacient hledá způsoby, jak co nejrychleji odměny dosáhnout.

Jaké jsou podle vás příčiny vzniku závislosti?

Mezi biologické rizikové faktory u patologického hráčství patří impulzivita, vyhledávání rizika, sklon k problémům v oblasti duševního zdraví, zkušenost s hazardní hrou v dětství a dospívání, hazardní hraní sloužící k psychologické potřebě, nepochopení principu hazardních her. Mezi rizikové faktory prostředí patří hráčství rodičů a vrstevníků, snadná dostupnost hazardu, vyrůstání v neúplné rodině s chybějícím pozitivním mužským vzorem, nižší socio-ekonomický status, vysoká míra stresu. K vzniku patologického hráčství také přispívá obrovská dostupnost finančních půjček a společnost extrémně zaměřená na výkon, úspěch, peníze a statusové věci.

V současnosti populární kanadský lékař maďarského původu Gabor Maté, který pracuje hlavně se závislými na drogách, vidí za závislostmi neléčené trauma. Věnujete i vy při léčbě pozornost možným traumatům klientů?

Já říkám obrazně, že každý závislý si nese na zádech batoh s různě velkými a těžkými kameny, traumaty z dětství a dospívání, často se jedná o poruchy osobnosti vzniklé v nefunkční rodině a v raném dětství. A to vede k závislosti. Mým úkolem je společně s pacientem batoh vysypat a podívat se, co lze odhodit, i když je to obtížné.

Jak člověk pozná, že překročil hranici mezi hraním pro zábavu a směřuje do závislosti? Existuje jasný bod zlomu?

Přestane ovládat svůj čas a finanční prostředky ve vztahu k hazardní hře. Má potřebu sázet za stále více a více peněz. Začne lhát svým blízkým o tom, že hraje. Začne prohrávat a dohánět ztráty dalším sázením za více peněz a hraje mnohem riskantněji.

Jak probíhá proces léčby patologického hráčství?

Po stanovení diagnózy a zjištění celkové situace pacienta se rozhoduji mezi doporučením k ambulantní, nebo ústavní léčbě. Absolutní indikací k ústavní léčbě jsou vážné sebevražedné tendence nebo sebevražedné pokusy. Dále životní debakl, který se projevuje ztrátou bydlení, zaměstnání, neřešitelnými dluhy a zpřetrháním sociálních vazeb. Samozřejmě také soudem nařízená ochranná léčba. Relativní indikací je selhávající ambulantní léčba, přání pacienta nebo rodiny, duální diagnóza (diagnostikované psychiatrické onemocnění a souběžně závislost).

A jaké konkrétní terapeutické postupy využíváte?

Základem léčby je psychoterapie individuální i skupinová. Práce s motivací, kognitivně-behaviorální terapie, nácvik zvládání akutních stavů bažení, identifikace spouštěčů vnějších, například expozice reklamy na hazard, i vnitřních – únava, stres, nespokojenost. Prevence relapsu. Při farmakologické léčbě předepisuje psychiatr nejčastěji antidepresiva ze skupiny SSRI.

Co vede gamblery do léčby?

Velký průšvih, tlak rodiny, partnera, partnerky nebo zaměstnavatele.

Čemu čelí gambler po léčbě, po návratu do běžného života?

Obrovským problémem bývá enormní zadlužení a řada exekucí. To člověka zahání do šedé ekonomiky. Pocit viny a snaha dluhy rychle zaplatit vede k přetěžování a častým relapsům. Problémy ve vztazích v rodině a při hledání partnerky nebo partnera. Jak říkal docent Jaroslav Skála, autor komplexního léčebného programu závislostí, pacient by se měl po ústavní léčbě „nastěhovat do nového pokoje“, začít v novém, nerizikovém prostředí.

S gamblerstvím máte osobní zkušenost. Je to ve vaší práci výhoda? Je pro vás snazší získat důvěru klientů?

Osobní zkušenost je malým benefitem, základem je dobré vzdělání, neustálé zdokonalování se při práci s pacienty a supervize. Osobní zkušenost mi pomáhá lépe zvládat náročnou komunikaci s patologickými hráči, k jejichž komunikačním a obranným strategiím patří lhaní a manipulace. Pro některé kolegy a kolegyně je proto práce s těmito lidmi obtížná. To, že mám za sebou dvě ústavní léčby v PN Bohnice, nikomu na potkání nevyprávím, ale pacienti se to často nějak dozvědí; jsem spíše dobrým příkladem.

Když se řekne gamblerství, většina z nás si představí tři švestky na výherním automatu někde v hospodě. Už ale existují mnohem sofistikovanější způsoby hazardu. K jakým disciplínám současní hráči nejvíc tíhnou?

Výherní automaty v hospodách jsou už naštěstí minulostí, zákon o hazardních hrách z roku 2017 zpřísnil podmínky podnikání v tomto odvětví a nastavil řadu omezení. Hazardní průmysl je vysoce ziskový, vitální, inovativní. Všechny technologické novinky vždy využije ke zvýšení atraktivity a dostupnosti hazardních her. Proto nastává velký rozvoj hraní na internetu a propagace hazardního hraní na sociálních sítích.

Je online hazard nebezpečnější než herny?

Ano, u online hazardu je vysoký potenciál vzniku závislosti. Hráči ho mají k dispozici dvacet čtyři hodin denně. Mohou se stát cílem intenzivního propracovaného marketingu a povzbuzování k hazardní hře. Poskytovatel hry má obrovské množství dat o hráčově chování, k tomu si ještě může koupit data o jeho chování v prostředí internetu a na sociálních sítích. SMS zpráva Jaroslave, zítra hraje tvůj oblíbený tým West Ham United derby s Chelsea, posíláme ti mimořádný bonus dvacet liber pro sázku na toto utkání! je ukázkou tailoring marketingu – zpráv a bonusů připravených jednotlivým zákazníkům na míru. Na druhou stranu může firma poskytující hazardní hry využít data o chování zákazníka k včasné detekci rizikového jednání směřujícího k patologii. V zahraničí funguje Player Safety Early Detection System (PS-EDS) upozorňující na rizikové chování při hazardním hraní. V České republice vzniká podobný systém. Institut pro regulaci hazardních her se snaží snižovat rizika spojená s hazardním hraním. Byl založen a je financován hazardním průmyslem, k programu se připojuje většina provozovatelů hazardních her.

3. 1. 2022
Martina Čurdová