Jedná se o neveřejný informační systém veřejné správy, jehož správcem je právě Ministerstvo financí. Rejstřík je anonymní informační systém. Hlavním cílem rejstříku vyloučených osob je zamezit přístup těchto osob k hazardním hrám, a tak tedy chránit ohrožené skupiny osob před negativními následky z hraní hazardních her. Rejstřík tak nechrání pouze samotné hráče, ale i jejich okolí, které často sdílí negativní důsledky spojené s hazardním hraním. Do rejstříku se na mohou zapsat osoby dobrovolně na základě vlastní podané žádosti skrze formulář na stránkách Ministerstva financí. Zápis provádí každý sám za sebe - nelze tedy zapsat někoho druhého.

Co z toho vyplývá pro provozovatele hazardních her? Provozovatel nesmí vpustit osoby zapsané v rejstříku do heren a kasin, ani jim umožnit zřídit nebo používat uživatelské konto. 

Dle zákona o hazardních hrách je možnost zápisu fyzické osoby do rejstříku z moci úřední nebo na základě vlastní žádosti. Do rejstříku jsou zapisovány fyzické osoby:

  1. které pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi – tedy příjemci příspěvku na živobytí nebo doplatku na bydlení,
  2. které jsou starší 18 et a jsou s osobou podle písmene a) společně posuzovanou podle zákona upravujícího pomoc v hmotné nouzi a podle zákona upravujícího životní a existenční minimum,
  3. vůči kterým je pravomocně zjištěn úpadek podle zákona upravujícího úpadek a způsoby jeho řešení – tedy ty osoby, které jsou v insolvenci,
  4. kterým bylo uloženo předběžné opatření zákazu her a sázek podle zákona upravujícího trestní řízení,
  5. kterým bylo uloženo přiměřené omezení a přiměřená povinnost zdržet se hazardních her, hraní na hracích přístrojích a sázek nebo ochranné léčení spočívající v léčbě závislosti na hazardních hrách podle trestního zákoníku, nebo
  6. které o zápis samy požádají.

Pokud zvažujete zápis do rejstříku na vlastní žádost doporučuje se využít tento interaktivní formulář. Samotnou žádost o zápis do rejstříku a případně následně žádost o výmaz z něj může podat fyzická osoba sama za sebe nebo prostřednictvím zmocněnce pověřeného ověřenou plnou mocí. Není tedy možné, aby o zápis do rejstříku žádaly jiné osoby, například osoby blízké.

Jak tedy vyplnit formulář? V žádosti je potřeba vyplnit všechny požadované údaje, tedy všechny políčka, které jsou označená hvězdičkou (*). Jedná se o povinné údaje, bez kterých není možné žádost vygenerovat a následně odeslat. Potřeba je vyplnit druh podání a informace o podateli. Poté co máte formulář vyplněný, stačí podání vygenerovat

Vygenerovanou žádost je potřeba zaslat na Ministerstvo financí. Žádost je možné zaslat elektronicky do datové schránky Ministerstva financí, e-mailem na adresu podatelna@mfcr.cz, případně v tištěné podobě poštou či osobně na adresu Ministerstva financí, Letenská 525/15, 118 10 Praha 1 - Malá Strana. Avšak nezapomeňte na to, že žádosti zasílané v tištěné podobě, resp. e-mailem, je nutné opatřit úředně ověřeným podpisem, resp. uznávaným elektronickým podpisem. 

V případě, že byste chtěli ověřit, zda jste zapsáni v rejstříku a z jakého důvodu, lze podat žádost o výpis, dle interaktivního formuláře zde. Jste-li zapsáni v rejstříku z moci úřední, nelze tento důvod zápisu vymazat na základě žádosti. Výmaz z tohoto důvodu provede Ministerstvo financí neprodleně poté, kdy se dozví o důvodech výmazu. Pokud jste podali zápis do rejstříku na vlastní žádost, můžete požádat o výmaz nejdříve jeden rok ode dne provedení zápisu.

Pokud byste měli nějaké dotazy týkající se rejstříku, neváhejte se na nás obrátit. Využít můžete komunikační prostředky našeho webové portálu nebo se na nás obrátit pomocí sociálních sítí či telefonní linky +420 777 477 877.

Odkaz na članek: https://www.nabertekurz.cz/svepomocne-informace-a-lecba/rejstrik-pro-koho-a-k-cemu~a341

Zdroj: www.nabertekurz.cz 

30. 8. 2023
Jana Šatánková