Projekt Zodpovědného hraní kloubí poznání, prevenci, intervenci a pomoc do jednoho komplexního balení. Proto se do projektu Zodpovědného hraní kromě provozovatelů zapojují i nejrůznější adiktologická a terapeutická centra. Na ta se mohou hráči, ale i jejich nejbližší obrátit v případě, že pociťují problémy s hraním ať u sebe nebo u někoho ze svého okolí.

Jsme rádi, že naše partnery pomoci najdete již ve 12 krajích, a to na třech desítkách místech. Věříme, že těchto míst bude na naší mapě pomoci i nadále přibývat. Tak aby byla pomoc dostupná v každém kraji.

Poslední kdo naše řady pomoci rozšířil, byly Poradna pro Gambling kraje Vysočina a nezisková organizace Modrý Kříž.

Kromě terapeutických a adiktologických center rozšiřujeme i seznam center, které se zabývají finančním poradenstvím. 

Všem adiktologickým a terapeutickým centrům, která se do projektu Zodpovědného hraní zapojila, děkujeme a těšíme se na společnou spolupráci. 

23. 2. 2022