Hráči a jejich blízcí nově najdou podporu na speciální lince pomoci i o víkendu. Doteď fungovala telefonická linka pouze 5 dní v týdnu. Nyní se její provoz rozšíří na 8,5 hodiny denně 7 dní v týdnu, kdy na lince budou k dispozici zkušení pracovníci nabízející odbornou pomoc. Linku pomoci hráčům a jejich blízkým provozuje Společnost Podané ruce a nyní se na jejím fungování podílí také projekt Zodpovědné hraní, za kterým stojí Institut pro regulaci hazardních her (IPRH). Nově tak všichni zájemci najdou pomoc na čísle +420 777 477 877.

„Naším cílem je usnadnit lidem cestu k pomoci. Jednoduché telefonní číslo, které na hráče vykoukne ve správný moment a tím jim umožní říci si o pomoc o něco dříve. Právě ta dostupnost je to, co se počítá. Nic nemusíš hledat, prostě vyťukáš číslo a voláš,“ vysvětluje důležitost linky Petra Šebo, manažerka projektu Zodpovědné hraní. „Linka je součástí celého souboru komunikačních kanálů, které společnost Podané ruce přes platformu Naberte kurz nabízí. Když nechce hráč přímo telefonovat, může si vybrat i jinou komunikační možnost – například chat nebo mail,“ dodává Petra Šebo.

Odborná pomoc na míru

Linka pomoci je určena primárně lidem, kteří buď na sobě nebo na svém okolí pozorují znaky rizikového hraní. Služba je nabízena všem, kdo se ocitli v náročné životní situaci – nezávisle na místě pobytu, věku či pohlaví. Na linku se mohou volající obrátit s důvěrou a bez jakýchkoliv obav. Jelikož se nemusí nijak legitimovat ani sdělovat své jméno či místo pobytu, zachovají si anonymitu. Služby jsou poskytovány bezplatně, klient hradí pouze poplatek svému operátorovi dle tarifu, případně poplatek za internetové připojení.

Nabízená pomoc závisí na konkrétních potřebách a přáních volajícího. „Někdo potřebuje krizovou intervenci, někdo nasměrovat na finanční poradenství, jiný zůstává v dlouhodobé konverzaci kde se zaměření intervence formuje postupně s narůstajícím bezpečím a vztahem,“ vysvětluje Lukáš Carlos Hrubý, adiktolog a odborný ředitel Společnosti Podané ruce. Lidé využívající linku jsou z celé republiky, proto je významnou součástí nabídky zmapování potřeb volajícího a následné zprostředkování místně příslušné pomoci. Volající není přímo zván k osobní návštěvě, pokud je ale takováto intervence vhodná, je mu nabídnuta a zprostředkována tam, kde klient potřebuje.

Rychle, anonymně, online

Kromě telefonické linky +420 777 477 877 jsou k dispozici další komunikační kanály, kterými jsou chat, skupinový chat, diskuzní fóra, WhatsApp nebo e-mailové poradenství na adrese kontakt@nabertekurz.cz. Na lince i dalších online komunikačních kanálech webu nabertekurz.cz pracují vyškolení odborníci adiktologové s mnohaletou praxí a specializací právě na závislosti. Terapeuti mohou volající odkázat i na síť poraden, ať už se jedná o ty psychologické, občanskoprávní nebo finanční. Jejich kompletní přehled je k dispozici na webu projektu Zodpovědné hraní. „Primárním účelem je nabídnout lidem možnost se na cokoliv zeptat, poradit se a mít šanci být správně nasměrován. A to je naším cílem,“ dodává Jan Řehola, ředitel IPRH.

Komunikační kanály nabízené na webu nabertekurz.cz navštívilo v loňském roce dohromady přes 5 tisíc lidí, z toho jedna šestina zůstala v dlouhodobém a opakovaném kontaktu. Častěji se na linku obracely ženy a ve 40 procentech byly volající z Prahy. Anonymní data návštěvnosti pak potvrzují trend využívání informačních technologií mladými dospělými, nejvíce jich bylo ve věku mezi 25 až 35 lety.

O projektu Zodpovědné hraní

Projekt Zodpovědné hraní funguje pod záštitou Institutu pro regulaci hazardních her (IPRH) a zaměřuje se na seberegulaci, prevenci a snižování škod nezodpovědného hraní. Slučuje lídry sázkového odvětví a klade důraz na vizi trvalé udržitelnosti a společenské odpovědnosti jejich podnikání. Hlavními partnery projektu jsou společnosti Fortuna, Chance, Sazka a Tipsport. Ty se zavázaly k plnění souboru závazků a pravidel v rámci odpovědného přístupu k provozování hazardních her.  Vedle podpory prevence a vzdělávání veřejnosti o zodpovědném hraní je cílem projektu vyvinout jednotný nástroj včasné detekce rizikového hraní. Ten pomůže identifikovat rizikové chování hráče včas. Díky školícímu centru umožní projekt nejen včasnou, ale i správnou intervenci směrem od provozovatele k hráči.

O společnosti Podané ruce

Společnost Podané ruce pomáhá lidem osvobodit se od závislosti anebo od tíživé situace, která jim zabraňuje žít plnohodnotný život a zapojit se do života společnosti. Poskytuje jim všestrannou podporu a profesionální služby v oblastech prevence a léčby návykového chování, programů pro děti a mládež a duševního zdraví. Zaměřuje se také na programy penitenciární a postpenitenciární péče, ochrany veřejného zdraví a minimalizace rizik. Prostřednictvím bezmála čtyř desítek odborných center pečuje o stovky klientů ve třech regionech České republiky.

O centru Naberte kurz

Centrum Naberte kurz, které vzniklo pod záštitou Společnosti Podané ruce o.p.s, přináší už třetím rokem unikátní pomoc a podporu pro hráče hazardních her a jejich blízké. Své služby poskytuje výhradně on-line, anonymně a zdarma. Díky uplatňování přístupu Harm Reduction si Centrum Naberte kurz získalo důvěru i u hráčů, kteří s hraním nebo sázením nechtějí skončit. S odborníky pak společně hledají takové cesty, aby jim hraní a sázení nepřerostlo přes hlavu a předcházeli tak možným nepříznivým dopadům na jejich život. V průměru totiž trvá až 4 roky, než se (problémoví) hráči hazardních her se svými problémy rozhodnou vyhledat odbornou pomoc. Společnými silami to ale lze změnit.