Výraz „krize“ pochází z řečtiny - „krino“ znamená vybírat nebo posuzovat a „krisis“ je poté moment rozhodnutí. Jak to souvisí s krizí, kterou známe dnes? Asi každý z nás zažil stres při rozhodování mezi několika možnostmi. Volba je právě jedním z nejčastějších spouštěčů krize, společně se ztrátou nebo změnou. Může se jednat o ztrátu zaměstnání, změnu bydlení, nebo třeba volbu mezi partnery. Možná si říkáte, že jsou pro Vás podobné situace stresové, ale nevnímáte je jako krizové. Jelikož každý člověk přemýšlí a prožívá zcela individuálně, liší se i to, co vnímá jako krizi. Hlavním faktorem je, že danou situaci vyhodnotí jako nebezpečnou a nenachází způsob, jak se s ní vyrovnat. Lze tedy říct, že krize je cokoliv, co subjektivně jako krizi pociťujeme. 

Pokud si stále nejste jistí, v jakých situacích například vyhledat pomoc odborníka, ukážeme si jak krizi rozpoznat. 

Jak poznám, že jsme v krizi?
Stejně tak jako krize samotná, individuální jsou i její projevy. Obecně lze ale říct, že v krizi můžeme na sobě pozorovat změny jak psychické, např. menší soustředěnost, pocity úzkosti, napětí nebo bezmoci, tak tělesné, jako poruchy spánku, únavu nebo zažívací potíže. Centrum sociálních služeb Praha poté přímo definuje deset signálů, které mohou poukazovat na to, že procházíte krizí:

  • Setkali jste se s nečekanou překážkou nebo žijete v dlouhodobém stresu.
  • Máte nedostatek podpory z okolí a občas se cítíte úplně opuštěni.
  • Přestáváte fungovat i při úkonech všedního dne a máte problém s koncentrací.
  • Objevují se různé tělesné potíže a vyčerpání, potíže s dýcháním, bušení srdce nebo pocity na omdlení.
  • Přestali jste dobře spát, nechutná vám jíst a zhubli jste.
  • Vyčerpali jste již všechny nápady, jak svoji situaci řešit.
  • Objevují se u vás pocity chaosu a ztráty kontroly.
  • Zažíváte pocity bezmoci a nevíte, jak dál.
  • Pozorujete střídání různých emocí, které se rychle mění. Častokrát jsou provázeny pláčem.
  • Máte pocit, že nic necítíte a jste od všeho tak trochu odděleni.

A jak krizi zvládnout?
Na začátek je potřeba říct, že zvládnut krizi neznamená zapomenout na to, co krizi způsobilo, a často ani to, že se život vrátí do původních kolejí. Zvládnutí krize znamená spíše znovuzískání potřebné energie k obnově běžného fungování, opětovnou schopnost cítit radost nebo zmírnění příznaků doprovázejících krizi. Krize může být i příležitost k novému začátku; člověk se díky zvládnutí krize může stát psychicky odolnějším, osobnostně vyzrát nebo například vylepšit vztahy s okolím.

Před tím, než se obrátíme na odbornou pomoc, se většina z nás pokusí pomoct si sama. Jelikož jsou naše strategie zvládání těžkých situací individuální a často instinktivní, vhodným prvním krokem bývá pojmenovat si je. Odpovězte si na otázku: „Co mi pomohlo, když jsem se v minulosti cítil/a špatně?“ Může to být poslech oblíbené hudby, četba, meditace, procházka nebo například sdílení svých pocitů s blízkými. Pokud víme, že něco pomáhá, dělejme toho více. 

Další obecné efektivní strategie pro překonání krize jsou například aktivita a vyhledávání informací, ventilace jak pozitivních, tak negativních emocí, rozdělení problému na části a jeho postupné řešení, důvěra v sebe a své okolí, anebo také naděje, že krizi je možné překonat. 

V případě, že i přes Vaši snahu situaci řešit potíže přetrvávají po dobu dní, nebo týdnů, může být vhodné vyhledat odbornou pomoc. Lze se obrátit na psychologa, psychiatra, krizové centrum, anebo například linku důvěry. Potřebujete poradit vhodného odborníka ve Vaší lokalitě? Neváhejte se na nás obrátit v individuálním chatu, e-mailu nebo na telefonu 777 477 877, rádi Vás nasměrujeme. 

Odkaz na članek: https://www.nabertekurz.cz/svepomocne-informace-a-lecba/krize-co-to-je-a-jak-ji-poznat~a93

Zdroj: www.nabertekurz.cz 

11. 12. 2019
Barbora Dařílková