Zdraví a nemoc – dva termíny, které jsou součástí všech našich životů. Víte ale, co znamenají?

Každý z nás někdy zažil stav, kdy mu není dobře. Chřipka, angína, bolest hlavy… V takových chvílích si obvykle říkáme, že jsme nemocní. Zdraví tedy poté musí být stav, kdy nás žádné obtíže netrápí. Nebo ne? 

V dnešní době se opíráme o nejmodernější trendy, jejichž nositelem v oblasti zdraví (a nemoci), by měla být Světová zdravotnická organizace (World Health Organization, WHO). Ta definuje zdraví jako stav úplné fyzické, psychické a sociální pohody, a ne pouze jako absenci nemoci. Všechny tyto oblasti jsou pro celkové zdraví člověka samozřejmě velmi důležité, ale jsou opravdu všechny?

Pro většinu slov existuje mnoho různých definic a zdraví není výjimkou. Tudíž lze najít definice, které zmiňují ještě čtvrtou důležitou oblast pro udržení zdraví – spirituální. Dohromady tedy všechny tyto oblasti tvoří tzv. bio-psycho-socio-spirituální model, který nám říká, že pouze zdravé tělo nestačí k tomu, abychom se mohli nazývat opravdu zdravými. 

Český psycholog Jaro Křivohlavý ve své knize Psychologie zdraví (2001) nabízí ale ještě další pohledy na zdraví. Zdraví může být cíl, ke kterému celý život směřujeme. Může to být proces. Nebo to dokonce může být to, co nám pomáhá dosáhnout našeho kýženého cíle. Je zjevné, že zdraví bude znamenat něco jiného pro sociologa, lékaře, nebo třeba pacienta. A co zdraví znamená pro Vás? 

Většina definicí se přiklání k tomu, že zdraví není jen absence nemoci.
Ale co je to vlastně nemoc? 

Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vzniká? Můžeme si za nemoci sami špatnou životosprávou a stresem? Nebo jsou v nás zakódovány a nemáme kontrolu nad tím, zda se projeví, nebo ne? A jakou roli hraje v našich neduzích společnost? 

Na tyto otázky neexistuje jednoznačná odpověď. Sociolog Vám odpoví jinak, než filozof. A právě z tohoto důvodu se většina z nás obrací na medicínu jako na největší autoritu v oblasti nemocí. Díky ní se lidé dožívají vyššího věku a lékaři zvládnou léčit nemoci, které by dříve znamenaly rozsudek smrti. Jak je to možné? Prvním krokem bývá obvykle diagnóza. 

Určitě jste od svého lékaře někdy nějakou diagnózu dostali. Může se jednat o zápal plic, nebo třeba depresi. Diagnóza je, jednoduše řečeno, soubor různých příznaků, které dávají dohromady určitou nemoc. Ve zdravotnicí ji obvykle určuje lékař. 

Minule jsme si popsali několik pohledů na to, co je to zdraví. Většina definicí se přiklání k tomu, že zdraví není jen absence nemoci. Ale co je to vlastně nemoc? Přemýšleli jste někdy nad tím, jak vzniká? Můžeme si za nemoci sami špatnou životosprávou a stresem? Nebo jsou v nás zakódovány a nemáme kontrolu nad tím, zda se projeví, nebo ne? A jakou roli hraje v našich neduzích společnost? 

Na tyto otázky neexistuje jednoznačná odpověď. Sociolog Vám odpoví jinak, než filozof. A právě z tohoto důvodu se většina z nás obrací na medicínu jako na největší autoritu v oblasti nemocí. Díky ní se lidé dožívají vyššího věku a lékaři zvládnou léčit nemoci, které by dříve znamenaly rozsudek smrti. Jak je to možné? Prvním krokem bývá obvykle diagnóza. 

Určitě jste od svého lékaře někdy nějakou diagnózu dostali. Může se jednat o zápal plic, nebo třeba depresi. Diagnóza je, jednoduše řečeno, soubor různých příznaků, které dávají dohromady určitou nemoc. Ve zdravotnicí ji obvykle určuje lékař. 

Jak taková diagnóza může vzniknout? A co může znamenat pro pacienta nebo i společnost? 

Odkaz na članek: https://www.nabertekurz.cz/svepomocne-informace-a-lecba/jak-vznikaji-nemoci~a39

Zdroj: www.nabertekurz.cz 

26. 9. 2019
Barbora Dařílková