Finanční gramotnost je schopnost zpravovat osobní či rodinné finance. 

Základem finanční gramotnosti je rozpočet, který lze chápat jako rozpis všech očekávaných výdajů a příjmů. Vedení osobního nebo rodinného rozpočtu se může jevit jednoduše, avšak není na škodu si říct co vše je potřeba, abychom k jeho vedení přistupovali zodpovědně. Základem při sestavování osobního či rodinného rozpočtu je soupis všech příjmů a shrnutí všech výdajů. Výdaji označujeme to, co musíme každý měsíc zaplatit – bydlení, obživa, ošacení, doprava, finanční produkty nebo rovněž i peníze určené na zábavu. Do částky určené na zábavu patří rovněž peníze, které by měl mít každý účastník hazardních her vyhrazené k hraní/sázení. V rámci zodpovědného přístupu k hraní/sázení byste měli mít tuhle částku přesně stanovenou. Tento způsob hospodaření s penězi se nazývá bankroll management. Více se o něm můžete dočíst zde. Tyto tzv. volné peníze si můžete jednoduše vypočítat pomocí naši mobilní aplikace Port, která Vám pomůže vést si přehled nejen o financích vložených do hraní/sázení, ale i o čase stráveném hazardní hrou. Příjem je potom ta částka, kterou každý měsíc dostáváme. Řeč je o čistém příjmu – jednoduše řečeno to, co Vám přijde na účet – pravidelná mzda, bonusy nebo například příjmy z pronájmu.

Po soupisu všech příjmů a výdajů následuje jejich porovnání. Příjmy by přitom měly být vyšší, nebo se alespoň rovnat výdajům. V případě, že jsou výdaje větší než příjmy, je třeba zamyslet se nad tím, kde by se daly snížit výdaje nebo naopak právě navýšit příjmy. Pokud Vám však příjmy převyšují výdaje, není na škodu tuto částku využít jako rezervu. Brát v potaz neočekávané výdaje, které můžou potkat každého z nás - porouchaná pračka nebo oprava notebooku. Právě proto je důležité pamatovat na rezervu, kterou budeme moci použít při těchto neočekávaných výdajích. 

Pokud si finanční rozpočet vytvoříte, můžete díky němu získat kontrolu nad Vaší či rodinnou finanční situací. Díky tomu můžete předejít mnohdy zcela zbytečného zadlužování. Nezáleží na tom, zda si rozpočet sepíšete na kus papíru nebo si k němu vytvoříte přehlednou tabulku v Excelu. Důležité je tento krok zrealizovat a díky němu mít přehled o svých či rodinných financích.

Důležité odkazy a zdroje:

Poradenská centra v Olomouckém kraji a ve Zlínském kraji

Mapa bezplatných dluhových poraden

INSOLVENCE - JUSTICE

Dluhová help linka - Člověk v tísni

Tereza Hrdinková, Petr Mati: Metodika dluhového poradenství, 2013.

Odkaz na članek: https://www.nabertekurz.cz/svepomocne-informace-a-lecba/jak-na-dluhy-umite-hospodarit~a220

Zdroj: www.nabertekurz.cz 

12. 8. 2020
Markéta Málková