Dluhy můžete mít vůči státu, z trestné činnosti, od nestátních věřitelů či na výživném. Co to ale přesně znamená? Dluhy vůči státu mohou být na daních a poplatcích, nejčastěji se může jednat například o daň z příjmu, daň z převodu nemovitosti nebo o tolik zapomínané poplatky za odpad. Dále sem patří dluhy na sociálním a zdravotním pojištění a pokuty. Dluhy z trestné činnosti zahrnují náhradu škody poškozenému, náklady soudního řízení a obhajoby, náklady výkonu vazby, výkonu trestu odnětí svobody. Od nestátních věřitelů to jsou potom úvěry a půjčky například od banky či rodiny. Dále sem patří nezaplacené účty, nejčastěji na nájemném či za telefon. Rovněž sem spadají nedoplatky, například na energiích a neposlední řadě sem patří pokuty od dopravních podniků. Posledním druhem dluhu je potom výživné, které je možno mít vůči dětem i vůči manželce/manželovi.

Nevíte, kde všude dlužíte? Platí zde jednoduché pravidlo, je potřeba si rozpomenout na všechny půjčky, pokuty a jiné závazky. Poté je zapotřebí kontaktovat věřitele s žádostí o informaci o výši dluhu. Pokud si však nevzpomínáte, kde všude dlužíte, máte několik variant. Můžete požádat okresní soud v místě Vašeho bydliště o výpis všech řízení, které jsou vedené proti Vám. Lze rovněž nahlédnout do centrální evidence exekucí, či do registru dlužníků - tím nejznámějším je Solus. Avšak pamatujte na to, že informace z registrů jsou vždy za poplatek.

Důležité odkazy:

Poradenská centra v Olomouckém kraji a ve Zlínském kraji

Mapa bezplatných dluhových poraden

INSOLVENCE - JUSTICE

Dluhová help linka - Člověk v tísni

Odkaz na članek: https://www.nabertekurz.cz/svepomocne-informace-a-lecba/jak-na-dluhy-doprava-a-odpad~a196

Zdroj: www.nabertekurz.cz 

7. 6. 2020
Markéta Málková