...Tam, kde můžeme, rádi přispějeme tím, čemu rozumíme a co dobře známe. Ale také vždy vyslechneme druhé nebo se od hráčů dozvíme věci úplně nové.

HR je zkratka pro termín harm reduction neboli právě snižování rizik. Jedná se o filozofii, která vychází z přístupu Public health neboli ochrany veřejného zdraví. Přístup ochrany veřejného zdraví se zaměřuje právě na ochranu zdraví celé společnosti. Oproti tomu právě harm reduction klade důraz na individuální potřeby a snaží se pracovat s klienty přímo tam, kde se zrovna nacházejí. Tito jedinci jsou stále součástí celé společnosti, a proto je důležité se věnovat nejen celé společnosti, ale právě i jejím jednotlivým členům.

Mezinárodní asociace pro harm reduction (Harm Reduction International) označuje tento přístup jako koncepce, programy a činnosti směřující primárně k minimalizaci nepříznivých zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů.

Pokud vezmeme v potaz, že tento přístup je zaměřený na snižování rizik s důrazem na individuální potřeby, pak tuto filozofii lze spatřovat i v našem běžném životě. Kupříkladu, když se zamyslíme nad snižováním rizik na silnici. Co všechno zde můžeme zařadit? Je to určitě policista s plackou, který stojí před prvním zvoněním u přechodu pro chodce před školou. Ukazatele rychlosti, potažmo přímo radary, ale i dopravní zprávy v rádiu o tom, kde zrovna měří policie. Dále provozní odlehčovací brzdy, bezpečnostní pásy v autě nebo třeba vyhrazený jízdní pruh pro cyklisty.

Tuto skutečnost vystihuje i odborný ředitel Společnosti Podané ruce Lukáš Carlos Hrubý, který říká: „Denně se setkáváme s věcmi, které nás chrání před riziky nejrůznějších aktivit. Třeba rukavice, ochranné přilby nebo záchranné pásy v autech. Neřeší jako problém práci na stavbě, jízdu na kolečkových bruslích nebo řízení auta, ale snižují dopad možných rizik při těchto činnostech. Podobně je to se závislostmi. Přístup Harm reduction i zde snižuje možná rizika.“

Vnímáte snižování rizik ve svém běžném životě? Napadají Vás další oblasti, kde se harm reduction objevuje? 

 Zdroje: Kalina Kamil, a kolektiv, Základy klinické adiktologie, 2008

Odkaz na članek: https://www.nabertekurz.cz/svepomocne-informace-a-lecba/hr-princip-snizovani-rizik~a44 

Zdroj: www.nabertekurz.cz 

5. 10. 2019
Markéta Málková